Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Quảng Bình là tạp chí đa ngành, đa lĩnh vực; chủ yếu đăng kết quả các công trình nghiên cứu về khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn, khoa học giáo dục, nghệ thuật, nông, lâm, ngư nghiệp,…, các bài biên khảo, dịch thuật, thông tin khoa học và nghiên cứu chuyên đề về các lĩnh vực của Tạp chí.

 


Ảnh trang chủ tạp chí

T. 6, S. 2 (2017)

Mục lục

Articles

CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT ELECTRON CỦA ANION CLUSTER GECMANI PHA TẠP CROM GenCr─(n = 1 – 5)
Nguyễn Đức Minh
NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẤY MỰC XUẤT KHẨU BẰNG BƠM NHIỆT KẾT HỢP BỨC XẠ HỒNG NGOẠI
Nguyễn Công Vinh
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỶ LỆ PHỐI TRỘN KHÁC NHAU GIỮA RÁC THẢI HỮU CƠ VÀ PHÂN TRÂU BÒ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA GIUN QUẾ (Perionyx excavatus) TẠI QUẢNG BÌNH
Hoàng Anh Vũ, Nguyễn Thị Thanh Thùy
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CAO SU TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG BỐI CẢNH RỦI RO
Trần Tự Lực, Lê Khắc Hoài Thanh, Nguyễn Thị Hà Thanh
ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DẦU KHÍ
Nguyễn Tuyết Khanh, Lê Khắc Hoài Thanh, Phan Thị Quỳnh Trang


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054