Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Quảng Bình là tạp chí đa ngành, đa lĩnh vực; chủ yếu đăng kết quả các công trình nghiên cứu về khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn, khoa học giáo dục, nghệ thuật, nông, lâm, ngư nghiệp,…, các bài biên khảo, dịch thuật, thông tin khoa học và nghiên cứu chuyên đề về các lĩnh vực của Tạp chí.

 


Ảnh trang chủ tạp chí

T. 11, S. 4 (2022): TCKH&CN SỐ 22 (4)

Mục lục

Articles

THỰC NGHIỆM NUÔI THÂM CANH ỐC HƯƠNG (Babylonia areolata) TRONG AO LÓT BẠT TẠI XÃ HẢI NINH – HUYỆN QUẢNG NINH – TỈNH QUẢNG BÌNH
Phan Thị Mỹ Hạnh
Một số mở rộng của bất đẳng thức Young và ứng dụng
Hồ Nguyễn Nhật Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hà Thị Thu Hằng, Phạm Văn Dược
LUẬT MẠNH SỐ LỚN DẠNG MARCINKIEWICZ-ZYGMUND CHO CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN TRONG KHÔNG GIAN METRIC
Phạm Trí Nguyễn, Phạm Trí Nguyễn
NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ DI CHUYỂN, HÌNH THÀNH BẢN ĐOÒNG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ NGƯỜI BRU - VÂN KIỀU XÃ TÂN TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH, VIỆT NAM
Phan Quyết Quyết
NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÂN ĐOẠN DÙNG ĐỂ TRÍCH XUẤT KHỐI U TRONG ẢNH Y TẾ
Võ Hoàng Thành
BƯỚC ĐẦU ƯỚC TÍNH NGUY CƠ PHƠI NHIỄM THUỶ NGÂN KHI TIÊU THỤ CÁ DÌA NÂU (Siganus guttatus BLOCH, 1787) DỰA VÀO CHỈ SỐ NGUY HẠI (THQ) TẠI VÙNG VEN BIỂN QUẢNG BÌNH
Võ Văn Thiệp, Lê Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Hương Bình
PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT HÀNH VI NGÔN NGỮ CỦA JOHN L.AUSTIN VÀ VẬN DỤNG CÁC QUY TẮC GIAO TIẾP XÃ HỘI VÀO DẠY HỌC NGOẠI NGỮ
Hoàng Ngọc Anh
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CÁC MỐI ĐE DỌA AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN TRONG HỌC PHẦN II “CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH” TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Lê Thị Lê Thị Hiếu
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
lương THỊ LAN HUỆ
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐỊA DANH TIÊU BIỂU Ở QUẢNG BÌNH TRÊN BÌNH DIỆN NGÔN NGỮ-VĂN HÓA
Nguyễn Đình Hùng
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong thiết kế tài liệu hướng dẫn học tập môn Triết học Mác Lênin theo định hướng chuẩn đầu ra
Nguyễn Thị Như Nguyệt
QUAN NIỆM VỀ ĐỨC “NHÂN” TRONG “TAM QUỐC DIỄN NGHĨA” CỦA LA QUÁN TRUNG
Nguyễn Thị Quế Thanh
DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ CÀ PHÊ Ở VIỆT NAM SỬ DỤNG MÔ HÌNH DỰ BÁO XÁM
Phan Văn Thành
MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
Trương Thị Tư, Lý Thị Thu Hoài
FACE MASK-WEARING CLASSIFICATION USING TRANSFER LEARNING TECHNIQUE WITH MOBILENETV2
Pham Nguyễn Minh Nhựt


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054