SẢN XUẤT CÁC TẤM LÀM TRẦN CÁCH NHIỆT TỪ PHẾ PHẨM NÔNG NGHIỆP

Võ Chí Chính

Tóm tắt


Bài báo này giới thiệu các kết quả nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm và triển khai ứng dụng các tấm panel cách nhiệt được sản xuất từ các phế phẩm nông nghiệp, lần đầu tiên nghiên cứu thành công tại Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, các panel được chế tạo từ các phế phẩm nông nghiệp có nhiều ưu điểm nổi bật và sử dụng làm trần nhà các công trình công nghiệp rất phù hợp. Công trình nghiên cứu đã được các đài truyền hình trung ương và địa phương cũng như báo chí đánh giá cao.

Từ khóa


SẢN XUẤT CÁC TẤM LÀM TRẦN CÁCH NHIỆT TỪ PHẾ PHẨM NÔNG NGHIỆPTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054