CHIẾN LƯỢC HỘI THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT “CUỘC ĐỜI CỦA PI”

Đỗ Thị Thùy Trang

Tóm tắt


Hội thoại là một trong những hình thức giao tiếp thường xuyên và phổ biến nhất của ngôn ngữ, là cơ sở cho các hoạt động ngôn ngữ khác. Cùng với khuynh hướng ngày càng quan tâm đến ngôn ngữ trong quá trình hành chức, hội thoại ngày càng được các nhà ngôn ngữ học quan tâm đi sâu nghiên cứu. Sự ra đời của lý thuyết hội thoại đã tạo tiền đề lí luận cho việc nghiên cứu sâu hơn, có hiệu quả hơn hội thoại trong đời sống cũng như trong tác phẩm văn học. Trong tiểu thuyết nổi tiếng “Cuộc đời của Pi”, nhà văn đã sử dụng hội thoại như là thủ pháp nghệ thuật quan trọng nhằm khắc hoạ hình tượng nhân vật và là ẩn dụ sâu sắc về thân phận con người qua biến cố của số phận.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054