ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI ANH VÀ NGƯỜI VIỆT QUA TỤC NGỮ

Võ Thị Dung

Tóm tắt


Tục ngữ là một dạng ngôn ngữ súc tích, mang nhiều đặc trưng riêng và được xem như “di sản văn hóa tinh thần” của mỗi dân tộc về mặt trí tuệ, tình cảm và nghệ thuật biểu hiện trong các hoạt động từ vật chất đến tinh thần. Nghiên cứu đối chiếu tục ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt để tìm ra những nét tương đồng và dị biệt giữa chúng, rút ra những đặc điểm giống nhau và khác nhau về văn hóa, cách tư duy, thể hiện của mỗi cộng đồng dân tộc là việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao hiệu quả giao tiếp, cảm thụ được những nét tinh túy của từng nền văn hóa.

Từ khóa


Cultural communication; proverbsTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054