ĐẠI TƯỚNG TỔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - NHẠC TRƯỞNG CỦA BẢN HÙNG CA BẤT DIỆT

Vũ Quang Hiển

Tóm tắt


Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với trọng trách Bí thư Tổng Quân ủy, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng Bộ Tổng Tham mưu thường xuyên bám sát mọi động thái trên chiến trường, dự đoán trước mọi khả năng, kịp thời xây dựng kế hoạch và xác định phương châm tác chiến, biến quyết tâm chiến lược của Đảng thành hiện thực, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân viết nên bản anh hùng ca của chiến tranh nhân dân thời đại Hồ Chí Minh, làm cho Việt Nam - Điện Biên Phủ - Hồ Chí Minh trở thành niềm tin và hy vọng của các dân tộc thuộc địa trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054