VẬN DỤNG KỸ THUẬT THANH NHẠC VÀO HÁT CA KHÚC VIỆT NAM

Phạm Thị Diệu Vinh

Tóm tắt


Vận dụng phương pháp kỹ thuật thanh nhạc vào hát ca khúc Việt Nam là một yếu tố cơ bản trong vấn đề xử lý cách hát, cách thể hiện sắc thái tình cảm cũng như xử lý việc phát âm nhả chữ sao cho tiếng hát nghe mượt mà truyền cảm, âm thanh vang sáng mang đậm bản sắc dân tộc và tâm hồn người Việt Nam.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054