SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA PHẠM TRÙ CHỮ NHÂN TRONG HỌC THUYẾT NHO GIÁO ĐẾN TƯ DUY QUÂN SỰ VÀ GIÁO DỤC CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Nguyễn Thị Hoài An

Tóm tắt


Mảnh đất miền Trung gió Lào cát trắng tự hào là nơi sinh ra, nuôi dưỡng ý chí và nhân cách của một thiên tài quân sự - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng được đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế gọi với tên rất đỗi kính trọng và trìu mến - “Đại tướng nhân dân”. Trong tư tưởng của con người vĩ đại ấy có sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin và kế thừa tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh. Hơn hết, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có sự vận dụng linh hoạt phạm trù chữ Nhân của học thuyết Nho giáo vào thực tiễn đất nước từng thời kỳ, nổi bật là tư tưởng lấy dân làm gốc và tư tưởng khuyến học.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054