HỆ THỐNG NHÂN VẬT CỦA KIỂU TRUYỆN CON CÁO TINH RANH TRONG TRUYỆN DÂN GIAN NGA, BÊLÔRUTXIA VÀ UKRAINA

Đặng Quốc Minh Dương

Tóm tắt


Kiểu truyện con cáo tinh ranh trong truyện dân gian Nga, Bêlôrutxia và Ukraina có hai nhân vật chính, đó là nhân vật tinh ranh và nhân vật đối thủ. Nhân vật con cáo tinh ranh dùng mưu mẹo để chơi khăm hoặc giúp đỡ các nhân vật khác. Nhân vật đối thủ là đối tượng của mưu kế. Ngoài ra, kiểu truyện còn có sự xuất hiện của nhân vật nạn nhân - là những kẻ nhỏ bé, yếu đuối, phải hứng chịu những thử thách của nhân vật đối thủ. Các nhân vật xoay quanh tuyến nhân vật hữu dũng vô mưu với nhân vật nhỏ bé, hiền lành, phần thắng thường nghiêng về nhân vật tinh ranh - con vật nhỏ bé. Kết thúc này khẳng định sự chiến thắng của lý trí, qua đó nói lên sự đồng cảm của dân gian với những kẻ thấp cổ bé miệng, đồng thời thể hiện ước mơ về một xã hội bình đẳng, dân chủ. Hệ thống nhân vật trong kiểu truyện này ở Nga, Bêlôrutxia và Ukraina vừa mang đặc điểm chung của kiểu truyện vừa có đặc điểm riêng của từng quốc gia, dân tộc.

Từ khóa


Con cáo tinh ranh; mưu mẹo; truyện dân gian Nga; truyện dân gian Bêlôrutxia; truyện dân gian UkrainaTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054