GIÁO DỤC TÍNH CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CHO GIỚI TRẺ HIỆN NAY

Hoàng Thị Tường Vi

Tóm tắt


Xã hội hiện đại cùng nhịp sống hối hả đã và đang làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội cần phải giải quyết như ô nhiễm môi trường, bệnh dịch AIDS, mang thai ngoài ý muốn, nghiện rượu và ma túy, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, bạo lực học đường… Điều đó đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác giáo dục hiện nay. Do đó, việc chuẩn bị cho thế hệ trẻ những kiến thức, kỹ năng mềm cơ bản để đương đầu và ứng phó là điều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Giáo dục thế hệ trẻ là trách nhiệm của toàn xã hội: gia đình, nhà trường, cộng đồng. Với vai trò chủ đạo của mình, nhà trường cần phối kết hợp cùng các lực lượng giáo dục định hướng giáo dục thế hệ trẻ những giá trị đúng đắn, bản lĩnh cá nhân với những phẩm chất cá nhân tích cực, chủ động, sáng tạo những năng lực xã hội cần thiết … Đó chính là chiếc chìa khoá để thế hệ trẻ mở cánh cửa tương lai.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054