KHẢO SÁT PHÂN TÍCH NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Lê Thị Hằng

Tóm tắt


Phân tích nhu cầu là bước quan trọng trong dạy học ngôn ngữ giao tiếp, vì vậy bài báo này mô tả một khảo sát để nhận biết nhu cầu học tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Quảng Bình. Khảo sát cho thấy có sự chênh lệch trong năng lực giao tiếp và các kỹ năng ngôn ngữ đầu vào của các nhóm sinh viên, các nhóm này cũng có các  nhu cầu học tương đối khác nhau. Vì vậy, cần thiết có các chương trình giảng dạy phù hợp với từng nhóm sinh viên, thực hiện một số giải pháp nhằm xác định chuẩn đáp ứng đúng mục tiêu, nhu cầu đào tạo đầu ra cho đối tượng người học và áp dụng các nội dung, hoạt động dạy học sao cho đảm bảo chuẩn đó. Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh không chuyên tại Trường Đại học Quảng Bình.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054