TỤY NHÂN TẠO - GIẢI PHÁP MỚI CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG

Hoàng Danh Tài

Tóm tắt


Tiểu đường là một căn bệnh mạn tính, xẩy ra khi cơ thể không tiết đủ hoóc môn insulin hoặc bị kháng insulin. Insulin được tiết ra từ đảo tụy. Đảo tụy bao gồm 3 loại tế bào cơ bản: tế bào a, tế bào β, và tế bào d, chúng lần lượt tiết ra glucagon, insulin, và somatostatin. Sự sắp xếp của các tế bào trong đảo tụy là khác nhau giữa các loài. Ở chuột, các tế bào b nằm ở nhân, các tế bào a và d nằm phía ngoài vỏ. Tuy nhiên, ở lợn và người, các tế bào a và d không chỉ nằm ngoài vỏ mà còn phân bố rải rác trong đảo tụy. Dựa vào kết quả thực nghiệm về vị trí của các tế bào, chúng tôi đã tính toán và thấy rằng tương tác giữa các tế bào cùng loại lớn hơn tương tác giữa các tế bào khác loại. Ngoài ra, hoóc môn tiết ra từ tế bào này có thể kích thích hoặc gây ức chế việc tiết hoóc môn của các tế bào khác. Những thông tin này là rất cần thiết cho việc sản xuất tụy nhân tạo.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054