BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ VÀ ỨNG DỤNG TÌM LỘ TRÌNH XE THU GOM RÁC TỐI ƯU Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Hoàng Đình Tuyền

Tóm tắt


Bài toán người đưa thư là một trong số những bài toán tối ưu trên đồ thị được ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Các bài toán đặt ra trong các ứng dụng như vậy thường có cơ sở dữ liệu lớn nên việc rút ngắn thời gian tính toán để trả lời một câu truy vấn có ý nghĩa thực tiễn cao. Kết quả chính của bài báo là tìm hiểu thuật toán giải bài toán người đưa thư và công nghệ số hóa bản đồ, từ đó xây dựng ứng dụng tìm kiếm lộ trình thu gom rác tối ưu trên bản đồ số Thành phố Đồng Hới.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054