Điều khiển tối ưu LQR cho hệ thống treo bán chủ động với mô hình nửa xe

Trương Công Minh, Nguyễn Lê Hòa

Tóm tắt


Hiện nay, nghiên cứu và ứng dụng của hệ thống treo bán chủ động là đề tài được nhiều nhà nghiên cứu, nhiều hãng ôtô chú trọng phát triển. Nhiều bộ điều khiển cho hệ thống treo bán chủ động đã được phát triển như bộ điều khiển Skyhook, bộ điều khiển thích nghi, bộ điều khiển bền vững, bộ điều khiển mờ. Tuy nhiên luôn có sự xung đột giữa hai chỉ tiêu chất lượng (sự thoải mái và độ bám đường). Nhằm thiết kế được một bộ điều khiển thỏa mãn đồng thời hai chỉ tiêu chất lượng, chúng tôi thiết kế bộ điều khiển tối ưu LQR cho hệ thống treo bán chủ động. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu vấn đề này đối với mô hình nửa xe.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054