ẢNH HƯỞNG CỦA BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CỦA TRẺ EM

Trần Thị Sáu

Tóm tắt


Gia đình là môi trường đầu tiên hình thành, phát triển nhân cách của trẻ em, đó cũng là nơi các em trải qua những cảm xúc yêu thương, giận hờn, buồn khổ. Trong các giai đoạn phát triển của trẻ, gia đình luôn đóng vai trò quan trọng, là nơi gieo những hạt giống đầu tiên của tâm hồn. Gia đình hoà thuận, hạnh phúc sẽ là nền tảng giáo dục nên những đứa trẻ phát triển toàn diện; ngược lại, gia đình có bạo lực sẽ có nhiều tác động tiêu cực đến quá trình hình thành, phát triển nhân cách của các em. Trên cơ sở l‎í luận và thực tiễn, bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của bạo lực gia đình đến nhân cách của trẻ em, từ đó giúp cộng đồng nhìn nhận sâu sắc hơn hậu quả do bạo lực gia đình gây ra để có biện pháp tích cực và hữu hiệu ngăn chặn tình trạng bạo lực trong đời sống gia đình.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054