CHÀO HỎI - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ - VĂN HÓA TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG HÁN

Lê Thị Như Thủy, Nguyễn Thị Mai Hoa

Tóm tắt


Lời chào là một trong những hình thức gây ấn tượng ban đầu trong quá trình ngôn giao. Mỗi ngôn ngữ khác nhau với những nền văn hóa khác nhau sẽ tạo nên nét khác biệt trong cách chào hỏi. Sự khác nhau về ngôn ngữ đã dẫn đến sự khác nhau trong cách nhìn nhận cuộc sống” (Federico Fellini ). Điều này được thể hiện rõ nhất ở hai nền văn hóa phương Tây và phương Đông với đại diện là nước Anh và nước Trung Quốc. Bài viết tập trung vào những cách thức chào hỏi trong tiếng Anh và tiếng Hán đồng thời chỉ ra những sự khác biệt trong hành vi chào hỏi của người Anh và người Trung Quốc trên cơ sở  những khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ. Từ đó, giúp người học tiếng Anh, tiếng Hán lựa chọn những cách chào hỏi ứng xử phù hợp nhất trong những tình huống cụ thể khi giao tiếp với người bản xứ. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054