NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, KHẢ NĂNG PHÁT QUANG CỦA PHỨC KẼM VỚI PHỐI TỬ CHỨA NHÓM AMIT

Từ Sỹ Chương, Nguyễn Đức Vượng

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, tổng hợp được phức chất [Zn(amit)(NO3)(H2O)2]NO3 với amit là: N-Benzyl-2-(quinolin-8-yloxy) axetamid. Trong nhiễu xạ tia X đã xác định được cấu trúc của phức chất tồn tại dạng bát diện với nguyên tử trung tâm là ion Zn2+ liên kết với phối tử thông qua là 2 nguyên tử N và một nguyên tử O trong phân tử amit, một nguyên tử O của góc NO3-, hai nguyên tử O của hai phân tử H2O. Trong dung dịch CH3CN ở 430 nm có xuất hiện phát quang mạnh.

 


Từ khóa


phối tử amit, phức chất; cấu trúc tinh thể, huỳnh quangTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054