LỰA CHỌN CHU TRÌNH VÀ MÔI CHẤT LẠNH DÙNG TRONG MÁY LẠNH HẤP THỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hoàng Dương Hùng, Nguyễn Thành Văn

Tóm tắt


Nhu cầu sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng sinh khối, năng lượng gió, năng lượng mặt trời đang ngày càng được khai thác ứng dụng rộng rãi. Một trong những ứng dụng thiết thực và hiệu quả nhất đó là sử dụng năng lượng mặt trời để cấp nhiệt cho máy lạnh hấp thụ. Tuy nhiên hiện nay, tài liệu nghiên cứu về máy lạnh hấp thụ tại Việt Nam còn hạn chế, hơn nữa cũng chưa có những phân tích cụ thể để lựa chọn loại máy lạnh hấp thụ sử dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Do vậy bài báo sẽ đưa ra kết quả tổng hợp các chu trình và các cặp môi chất lạnh của máy lạnh hấp thụ; đồng thời phân tích so sánh để lựa chọn loại chu trình và cặp môi chất lạnh phù hợp nhất khi tính toán, thiết kế, chế tạo máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời ở Việt Nam.

Từ khóa


năng lượng sinh khối, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, máy lạnh hấp thụTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054