XÂY DỰNG MÔ HÌNH LIÊN KẾT CỘNG ĐỒNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT RAU NGÓT THEO HƯỚNG AN TOÀN TẠI QUẢNG BÌNH

Trần Công Trung, Diệp Thị Lệ Chi, Đinh Văn Chi

Tóm tắt


Bằng phương pháp điều tra, nghiên cứu đã xác định nhu cầu sử dụng rau an toàn của một nhóm người tiêu dùng ngẫu nhiên, xác định được thực trạng và khả năng sản xuất nguồn rau an toàn của các nông hộ quy mô nhỏ lẻ. Mô hình nhóm sản xuất rau quy mô nông hộ theo hướng an toàn, với sự tham gia của người sản xuất, người tiêu dùng và cán bộ kỹ thuật được đề xuất dựa trên nhu cầu tự nguyện của các bên tham gia. Sau khi điều lệ của mô hình được thiết lập, cây rau ngót đã được lựa chọn làm đối tượng thực nghiệm của mô hình. Kết quả cho thấy, sản lượng rau ngót do nhóm sản xuất của mô hình trồng cho kết quả cao hơn so với kết quả điều tra, chất lượng sản phẩm được công bố âm tính đối với thuốc bảo vệ thực vật và không phát hiện dư lượng nitrat trong sản phẩm rau tươi qua phương pháp kiểm tra nhanh.

Từ khóa


Mô hình cộng đồng; quy mô nông hộ; rau ngót; sản xuất an toànTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054