MỘT SỐ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT NỔI BẬT TRONG TIỂU THUYẾT RỪNG NA-UY CỦA HARUKI MURAKAMI

Đặng Hoàng Yến

Tóm tắt


Bằng cảm quan nghệ thuật của một nhà văn hiện đại, Murakami đã đưa vào “Rừng Na-uy” những kĩ thuật sáng tác tiên tiến Tây phương với sự góp mặt của thủ pháp dòng ý thức, độc thoại nội tâm, cắt dán, ghép mảnh, các yếu tố huyền ảo, những biểu tượng, ẩn dụ mang bút pháp hậu hiện đại … Chính những thủ pháp nghệ thuật này đã trở thành phương tiện đắc dụng giúp tác giả khai thác sâu đời sống nội tâm phức tạp, đầy tế vi của nhân vật.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054