HÌNH TƯỢNG BIỂN ĐẢO TRONG THƠ CA VIỆT NAM (Những cảm nhận bước đầu)

Nguyễn Thị Nga

Tóm tắt


Biển đảo là một phần lãnh thổ vô cùng thiêng liêng của Tổ quốc mang đậm dấu ấn lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc. Trong phạm vi nhất định, bài viết muốn làm rõ biển đảo Tổ quốc được các nhà thơ thể hiện một cách sống động bằng những hình tượng nghệ thuật mang tính biểu trưng độc đáo.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054