CHỮ VIẾT GHI TIẾNG VIỆT: CHỮ NÔM HAY LÀ CHỮ QUỐC NGỮ?

Đỗ Thùy Trang

Tóm tắt


Trong lịch sử, có hai thứ chữ viết được sử dụng để ghi tiếng Việt, đó là chữ Nôm và chữ Quốc ngữ. Bài viết này giới thiệu cuộc tranh luận chuyên môn về chữ viết nào phù hợp và tiện lợi hơn, nên sử dụng thứ chữ nào để ghi tiếng Việt và quan điểm của cá nhân tác giả về vấn đề này. Cuộc tranh luận này dĩ nhiên chỉ mang tính học thuật nhưng rất hữu ích đối với sinh viên học ngôn ngữ, giúp cho sinh viên có những hiểu biết sâu sắc về chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình là tiếng Việt.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054