VỀ PHÉP BIẾN ĐỔI TRỰC GIAO VÀ MA TRẬN TRỰC GIAO

Nguyễn Tiến Quang, Lê Thị Hoài Thu

Tóm tắt


Phép biến đổi trực giao gắn liền với bài toán phân loại các đường, mặt bậc hai trong một không gian Euclide. Nó có nhiều cách đặc trưng thông qua không gian vectơ hoặc ma trận, và do đó có thể định nghĩa theo nhiều cách rất khác nhau về hình thức. Trong bài này, chúng tôi trình bày khái niệm này thông qua hệ vectơ trực giao. Sau đó thảo luận về một vài cách trình bày khác.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054