TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC BÀI PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT Ở CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 10

Trần Hữu Phong, Hà Thị Sao

Tóm tắt


Tóm tắt. Trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng “phát triển năng lực
người học”, dạy học nêu vấn đề đóng vị trí quan trọng đặc biệt trong việc phát triển tư duy,
khả năng tích cực hóa mạnh mẽ các hoạt động học tập sáng tạo của người học. Các nội
dung kiến thức về phong cách ngôn ngữ nghệ thuật giúp học sinh phát triển tư duy logic,
năng lực sử dụng ngôn ngữ cá nhân đúng chuẩn phong cách ngôn ngữ tiếng Việt. Như vậy,
tổ chức dạy học thông qua việc tạo tình huống có vấn đề trong các giờ phong cách ngôn ngữ
nghệ thuật ở chương trình Ngữ văn 10 được xem là một giải pháp hiện thực hóa mục tiêu
“phát triển năng lực học sinh”.


Từ khóa: Nghệ thuật dạy học, năng lực học sinh, văn học.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054