NHỮNG LỖI PHÁT ÂM THƯỜNG GẶP CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Nguyễn Thọ Phước Thảo

Tóm tắt


Tóm tắt. Phát âm là một kỹ năng quan trọng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của việc
học ngoại ngữ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phát âm sai vẫn đang là một trở ngại lớn đối với
sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên Trường Đại học Quảng Bình nói riêng trong quá
trình học tiếng Anh. Nhiều sinh viên cảm thấy ái ngại khi nói tiếng Anh cũng như gặp khó
khăn trong việc nghe hiểu chỉ vì phát âm không chính xác. Bài viết này trình bày kết quả
nghiên cứu về lỗi phát âm của 100 sinh viên không chuyên ngữ hệ đại học và cao đẳng tại
Trường Đại học Quảng Bình, phân tích các nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp khắc
phục vấn đề này.


Từ khóa: Phát âm, lỗi phát âm, âm
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054