NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẤY MỰC XUẤT KHẨU BẰNG BƠM NHIỆT KẾT HỢP BỨC XẠ HỒNG NGOẠI

Nguyễn Công Vinh

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài báo trình bày nghiên cứu phương pháp sấy mực xuất khẩu sử dụng bơm nhiệt kết hợp với bức xạ hồng ngoại, nhằm đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng sản phẩm và năng suất sấy. Các kết quả thực nghiệm trên máy sấy cho thấy với tốc độ tác nhân sấy từ 2.5 ÷ 3.5 m/s; nhiệt độ tác nhân sấy 35 ÷ 400C; độ ẩm tương đối của tác nhân sấy 25 ÷ 40 % và khoảng cách bức xạ hồng ngoại 25 cm làm cho thời gian sấy mực giảm đáng kể; giữ được màu sắc mực khô trong sáng; mùi vị và hàm lượng chất dinh dưỡng.

Từ khóa: Mực khô;  nhiệt độ;  độ ẩm;  bức xạ hồng ngoại


Từ khóa


Từ khóa: Mực khô; nhiệt độ; độ ẩm; bức xạ hồng ngoạiTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054