ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ CÁM PHỐI TRỘN TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA DẾ NUÔI THƯƠNG PHẨM TẠI QUẢNG BÌNH

Nguyễn Thị Thanh Thùy, Diệp Thị Lệ Chi, Phan Thị Mỹ Hạnh, Lê Khánh Vũ

Tóm tắt


Thí nghiệm được thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Mỗi nghiệm thức tương ứng với mỗi tỷ lệ giữa cám gà con (G) và cám gạo (C), lần lượt ký hiệu: G30C70, G50C50 và G70C30. Mỗi lần lặp lại tương ứng với một thùng nuôi 500 ấu trùng dế 1 ngày tuổi. Kết quả cho thấy, giảm tỷ lệ thức ăn gà con làm giảm khối lượng sống của dế. Ở G70C30 dế sinh trưởng cao hơn các nghiệm thức còn lại. Sử dụng tỷ lệ cám gà cao có xu hướng rút ngắn thời gian nuôi nhưng không ảnh hưởng tỷ lệ sống của dế. Ở các nghiệm thức, tiêu tốn lượng thức ăn tinh và hiệu quả kinh tế cho 1kg sản phẩm tương ứng từ 1,11 – 1,2kg và 109 - 120 nghìn đồng.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054