Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình

Hoàng Quảng Lực

Tóm tắt


Trên cở sở lý thuyết phân chia khái niệm, trong logic học, bài viết phân tích những bất cập trong nội dung Điều 56 Bộ Luật tố tụng dân sự và một số điều luật khác, từ đó đề xuất hướng giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi áp dụng quy định của các Điều luật này.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054