CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT ELECTRON CỦA ANION CLUSTER GECMANI PHA TẠP CROM GenCr─(n = 1 – 5)

Nguyễn Đức Minh

Tóm tắt


Cấu trúc, tính chất của anion cluster GenCr (n=1-5) có kích thước nhỏ đã được nghiên cứu bằng phương pháp tính toán lượng tử ở mức lý thuyết B3P86/6-311+G(d). Cấu trúc ở trạng thái cơ bản của cluster GenCr tồn tại ở dạng đồng phẳng với n = 1-3, còn với n = 4, 5 thì cấu trúc có dạng không đồng phẳng. Phân tích các thông số như năng lượng liên kết trung bình (BE), năng lượng phân ly (EF), ái lực electron (EA), năng lượng vùng cấm (SOMO-LUMO) cho thấy cluster Ge5Cr có độ bền lớn nhất.

Từ khóa: Cấu trúc, tính chất, cluster, anion.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054