THIẾU TƯỚNG HOÀNG SÂM VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ÔNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT VAN CẬN - HIỆN ĐẠI

Lê Trọng Đại

Tóm tắt


Chỉ 53 tuổi đời song đã có 41 năm tham gia hoạt động cách mạng, Thiếu tướng Hoàng Sâm đã có những đóng góp quan trọng trong lịch sử dân tộc trên 2 lĩnh vực là chính trị và quân sự. Trên cơ sở giới thiệu một cách khái quát về quê hương, gia tộc, tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của ông; chúng tôi tập trung làm rõ phẩm chất, tài năng và những đóng góp của Hoàng Sâm trong lịch sử Việt Nam cận - hiện đại.


Từ khóa


Thiếu tướng; Hoàng Sâm; Lệ Sơn; Mặt trận Tây Tiến; Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân; Đội trưởng

Trích dẫn bài viết


Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (2011), Các đơn vị vũ trang Tây tiến (1945 -1950), NXB Quân đội nhân dân.

Lê Trọng Đại (2014), Địa chí Lệ Sơn, NXB Thuận Hóa, Huế

Trần Ngọc Long (2015), “Thiếu tướng Hoàng Sâm 1915 - 1968”, Tuyển tập Tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam quê hương Quảng Bình, do Tỉnh ủy Quảng Bình- Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Bình tuyển chọn, NXB Quân đội nhân dân, tr 22-30

Quốc sử quán triều Nguyễn (1970), Đại Nam nhất thống chí tập 2, (bản dịch Viện Sử học - UBKHXH Việt Nam) NXB Khoa học xã hội

Đinh Thanh Hải (2017), Thiếu tướng Hoàng Sâm trong lịch sử Việt Nam cận hiện đại, Khóa luận tốt nghiệp đại học khóa 2013 - 2017.

Trần Phi Hùng, Sơ đồ gia phả họ Trần chi họ tại xã Văn Hóa, http://langleson.net/index.php/ vi/news/Bat-dai-tinh/So-do-gia-pha-ho-Tran-chi-ho-cua-xa-Van-Hoa-1006/

Thiếu tướng Hoàng Sâm: Huyền thoại về tài năng quân sự, http://kienthuc.net vn/kho-tri-thuc/ thieu-tuong-hoang-sam-huyen-thoai-ve-tai-nang-quan-su-423957.html.

Gia phả Trần tộc đại tôn lưu tại nhà nguyên Tộc trưởng Trần Xuân Quế, thôn Hà Thâu xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054