ĐỐI CHIẾU TỪ TỈ DỤ CHỈ MÀU SẮC TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT

Võ Văn Quốc Huy, Lại Thị Mỹ Hướng

Tóm tắt


Từ tỉ dụ chỉ màu sắc là những từ mới được tạo ra thông qua phép tu từ tỉ dụ, dùng để biểu thị màu sắc. Từ tỉ dụ chỉ màu sắc không những góp phần làm phong phú thêm cho hệ thống từ vựng chỉ màu sắc trong ngôn ngữ, mà chúng còn là cách thức con người nhận thức và biểu đạt về thế giới tự nhiên. Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia có sự gần gũi về mặt văn hóa và ngôn ngữ, tuy nhiên dù có tương đồng đến mức độ nào thì cách nhận thức của con người đối với thế giới tự nhiên vẫn chứa đựng sự khác biệt. Thông qua đối chiếu từ tỉ dụ chỉ màu sắc trong tiếng Hán và tiếng Việt có thể tìm thấy sự giống nhau và khác nhau trong cách thức tạo từ và thử tìm nguyên nhân dẫn đến sự tương đồng và khác biệt này.

Từ khóa


Từ tỉ dụ chỉ màu sắc; tạo từ mới; đối chiếu

Trích dẫn bài viết


Võ Văn Quốc Huy

Trường Đại học Quảng Bình

NCS Đại học KHKT Hoa Trung, Vũ Hán, Trung Quốc
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054