Nghiên cứu đặc điểm và kỹ thuật nhân giống một số loài rau rừng tại Quảng Bình

Trần Lý Tưởng

Tóm tắt


Hiện nay, việc khai thác rau rừng chủ yếu bằng phương pháp thủ công, phụ thuộc vào nguồn rau sẵn có trong môi trường tự nhiên, điều này sẽ rất hạn chế khi chúng ta thực hiện thị trường hóa rau rừng. Việc thu hái trong môi trường tự nhiên sẽ tốn nhiều thời gian và nguy cơ nhầm với cây có độc tố rất dễ xảy ra. Do đó, cùng với việc khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh trong môi trường tự nhiên cần nghiên cứu thuần hóa, nhân giống để thâm canh những loài có giá trị dinh dưỡng, giá trị kinh tế cao và những loài vừa là rau ăn, vừa là cây thuốc để tăng giá trị của sản phẩm. Mỗi loài rau rừng thích nghi với mỗi điều kiện lập địa khác nhau, chúng có các đặc điểm sinh thái cũng khác nhau, việc tìm hiểu các đặc điểm sinh thái, kỹ thuật nhân giống và gây trồng của mỗi loài sẽ làm cơ sở cho việc lựa chọn loài, phương pháp bảo tồn và thuần hóa thành rau vườn để từng bước thương mại hóa sản phẩm, góp phần cải thiện đời sống cho người dân địa phương.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054