NGHIÊN CỨU SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ THÁT LÁT (Notopterus notopterus) Ở TỈNH QUẢNG BÌNH

tran thi Trần Thị Yên

Tóm tắt


Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá Thát lát (Notopterus notopterus) ở tỉnh Quảng Bình được thực hiện từ tháng 9/2016 đến 9/2017. Nguồn cá bố mẹ được thu gom từ tự nhiên có tuyến sinh dục giai đoạn II. Cá bố mẹ được nuôi vỗ trong ao sử dụng thức ăn tự chế biến 70% cám + 30% cá tươi xay nhuyễn. Tỉ lệ thành thục của cá Thát lát đạt đến 89,47% ở cá cái và 90,91% ở cá đực. Liều tiêm 80 µg LH - RHa + 10 mg DOM/kg cá cái, liều tiêm cá đực bằng ½ liều tiêm cá cái. Cá cho sinh sản nhân tạo bằng 2 phương pháp: thụ tinh tự nhiên và thụ tinh nhân tạo. Tỷ lệ sinh sản dao động từ 75 – 90%. Sức sinh sản thực tế của cá Thát lát từ 21300 – 24600 trứng/1kg cá cái. Sau khi đẻ, trứng cá được ấp bằng 2 hình thức: trứng được ấp trong bể vòng có giá thể, có dòng chảy nhẹ và ấp trong bể có khung lưới cho trứng bám có nước chảy liên tục. Hình thức bố trí thụ tinh tự nhiên cho kết quả cao hơn hình thức thụ tinh nhân tạo. Đối với cá thụ tinh tự nhiên, tỷ lệ thụ tinh dao động từ 70 – 78%, tỷ lệ nở từ 58 – 62%, tỷ lệ sống của cá bột 60 – 83%, cá cho thụ tinh nhân tạo, tỷ lệ thụ tinh từ 55 – 70%, tỷ lệ nở 40 – 56%, tỷ lệ sống của cá bột 54 – 74%.


Từ khóa


Sinh sản nhân tạo, cá Thát lát, LH-RHa+ Dom, cá bố mẹTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054