GIẢI PHÁP ĐỊNH DANH NGƯỜI QUA KHUÔN MẶT BẰNG KỸ THUẬT HOG VÀ SVM

Bùi Hữu Đức, Võ Hoàng Thành

Tóm tắt


Trong hệ thống giám sát, công nghệ phát hiện và nhận dạng chính xác con người được nghiên cứu và ứng dụng nhiều lĩnh vực với độ tin cậy cao. Những ứng dụng có thể kể đến như: trong quản lý nhân sự, hệ thống giám sát an ninh trong các cơ quan công sở, nhà máy sản xuất, ... Một giải pháp hiệu quả để phát hiện và định danh người là điều quan trọng các hệ thống quản lý, giám sát tự động. Trong bài báo, nhóm tác giả đề xuất cách tiếp cận để nhận dạng và định danh người dựa trên xử lý ảnh cơ bản bằng cách dùng bộ mô tả đặc trưng HOG trong nhận dạng người và máy phân loại SVM huấn luyện mô hình. Kỹ thuật HOG dùng để trích rút các đặc trưng của khuôn mặt người và được đưa máy phân loại SVM để xác định danh tính người với đầy đủ thông tin chính xác. Kết quả thực nghiệm của phương pháp đề xuất có thể áp dụng cho ứng dụng thực tế với hiệu suất có tỷ lệ chính xác 98.42%.


Từ khóa


Định danh người; HOG; SVMTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054