PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ Ở QUẢNG NAM TRONG NHỮNG NĂM 1964-1965

Đinh Thị Kim Ngân, Nguyễn Trần Phương Nhung

Tóm tắt


Vốn là vùng đất phiên dậu bảo vệ Vùng 1 Chiến thuật nên trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975), các phong trào đấu tranh cách mạng ở Quảng Nam đã liên tiếp diễn ra một cách sôi nổi, góp phần to lớn vào những thắng lợi chung của dân tộc. Tùy từng thời điểm, từng loại hình chiến tranh của Mĩ và Chính quyền Sài Gòn mà Đảng bộ Quảng Nam - Đà Nẵng đã phát động các hình thức đấu tranh để nâng cao hiệu quả của cuộc kháng chiến. Đơn cử như giai đoạn 1964 - 1965, khi Mĩ đưa quân vào miền Nam mà trực tiếp là tại Đà Nẵng, việc lựa chọn và phát động một phong trào đấu tranh chính trị sâu rộng trong quần chúng là hết sức đúng đắn, phù hợp với tình hình cách mạng. Phong trào đấu tranh chính trị ở Quảng Nam đã góp phần đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ về mặt chính trị, đưa phong trào cách mạng miền Nam tiến lên một bước mới. Việc Mĩ thay chiến lược “chiến tranh đặc biệt” bằng chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam vào giữa năm 1965 đã cho thấy tầm quan trọng của phong trào.


Từ khóa


Đấu tranh chính trị;Hiến chương Vũng Tàu; Hội An; Quảng NamTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054