VẬN DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG THẢO LUẬN NHÓM ĐỂ DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TẬP ĐỌC LỚP 4

Trần Hồng Hoa

Tóm tắt


Bài viết trình bày lí thuyết về phương pháp thảo luận nhóm, một số kĩ thuật dạy học tích cực dùng trong thảo luận nhóm (kĩ thuật các mảnh ghép, “phòng tranh”, động não viết) và việc vận dụng lí thuyết này vào dạy học đọc hiểu văn bản Tập đọc 4. Việc vận dụng được triển khai bắt đầu từ những gợi ý chung, tiếp đến là quy trình và các mẫu minh hoạ từ văn bản đọc trong môn Tiếng Việt 4. Bài viết cũng chỉ ra tác dụng của việc vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học khi thực hành đọc hiểu văn bản Tập đọc.


Từ khóa


phương pháp thảo luận nhóm; kĩ thuật “phòng tranh; kĩ thuật các mảnh ghép; kĩ thuật động não viết; đọc hiểu văn bảnTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054