THIẾT KẾ BÀI GIẢNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 1 THEO HƯỚNG BÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI HỌC NHẰM KÍCH HOẠT TƯ DUY VÀ TẠO CẢM HỨNG CHO NGƯỜI HỌC

Trần Hương Giang

Tóm tắt


Trên cơ sở bám sát nội dung, khối lượng kiến thức trọng tâm môn học “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1” theo yêu cầu của Bộ giáo dục và Đào tạo, tác giả đã nghiên cứu và thiết kế nội dung môn học theo hướng bám sát đối tượng người học thông qua những ví dụ minh họa cụ thể. Mục đích làm thế nào để môn học này thoát khỏi tính trừu tượng và giúp sinh viên có được đam mê, cảm hứng trong quá trình học tập. Với cách thiết kế nội dung môn học bám sát đối tượng người học, nghiên cứu đưa ra những kinh nghiệm, giải pháp tối ưu để quá trình giảng dạy môn học này đạt được phản hồi tích cực từ người học

Từ khóa


Bài giảng; nguyên lý; lượng; chất; mức độ; nút; bước nhảy quy luậtTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054