ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSYS MAXWELL TRONG GIẢNG DẠY THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ ROTO LỒNG SÓC 2 CỰC CÔNG SUẤT 0,75KW VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THIẾT KẾ VỚI CÁC ĐỘNG CƠ SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

Trần Thanh Tuyền, Dương Thị Lan

Tóm tắt


Việc tính toán và mô phỏng trên máy tính không còn là vấn đề mới trên thế giới. Các sản phẩm cơ khí, điện đều được các nhà sản xuất thực hiện tính toán, thiết kế và mô phỏng toàn bộ thiết bị bao gồm cả tính chất vật liệu trên máy tính trước khi đưa vào sản xuất. Ở Việt Nam, mô phỏng và thiết kế trên máy tính đã được áp dụng rộng rãi trong ngành chế tạo cơ khí. Tuy nhiên, đối với các thiết bị điện thì quá trình mô phỏng từ trường và vật liệu từ tương đối phức tạp. Vì vậy, phương pháp này đang trong quá trình đào tạo và chuyển giao công nghệ. Trong chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện, việc ứng dụng các phần mềm thiết kế trong giảng dạy khá mới, trong khi ra làm thực tế, các phần mềm này rất phong phú, thông qua sử dụng tính toán mô phỏng giúp sinh viên có thêm kỹ năng tìm hiểu sâu chuyên ngành đồng thời đánh giá được thiết kế lý thuyết và sản phẩm thực tế. Trong bài báo, tác giả trình bày các bước tính toán lý thuyết thiết kế động cơ và mô phỏng kết quả động cơ không đồng bộ roto lồng sóc 0,75kW trên phần mềm Ansys Maxwell. Sau đó đánh giá kết quả mô phỏng được so với chất lượng các loại động cơ sản xuất trên thị trường hiện nay của Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội (Hem), Công ty chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari (Vihem).


Từ khóa


Động cơ không đồng bộ; động cơ roto lồng sóc; tính toán thiết kế động cơ; phần mềm Ansys MaxwellTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054