MẶT F- ĐỘ CONG HẰNG TRONG KHÔNG GIAN GAUSS G3

Trương Văn Minh, Nguyễn Lê Trâm

Tóm tắt


Không gian Gauss hay còn gọi là không gian xác suất là không gian quen thuộc. Tuy nhiên, các đối tượng hình học trong không gian này ít khi được nhắc đến. Trong bài báo, chúng tôi khảo sát một số mặt có độ cong hằng thường gặp, qua đó giúp chúng ta có những hình dung chính xác đối với các đối tượng hình học trong không gian này.


Từ khóa


Không gian Gauss; f- độ cong; không gian với mật độTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054