GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN BÓNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 59 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Nguyễn Quang Hòa

Tóm tắt


Giáo dục thể chất là nội dung bắt buộc trong chương trình học của sinh viên ở các hệ đào tạo. Môn bóng chuyền được Trường Đại học Quảng Bình xây dựng là nội dung ở học phần bắt buộc (GDTC 2). Việc nghiên cứu phân tích thực trạng tập luyện nội - ngoại khóa, kết quả học tập cũng như sở thích của người học là công việc hết sức rất quan trọng. Từ những kết quả đó nhằm đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy và giúp sinh viên phát triển toàn diện.


Từ khóa


Giải pháp; bóng chuyền; Trường Đại học Quảng BìnhTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054