NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN GIÂM HOM CÂY PHI LAO (Casuarina equisetifolia Forst)

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

Tóm tắt


Phi lao là loài cây gỗ quen thuộc được trồng trên các bãi cát ven biển làm cây chắn gió hoặc trồng ven đường lấy bóng mát hay trong công viên làm cây cảnh. Nhân giống Phi lao bằng phương pháp giâm hom giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng, chăm sóc đem lại năng suất và hiệu quả cao. Sử dụng chất kích thích sinh trưởng IBA, NAA với các nồng độ 0ppm, 500ppm, 1000ppm và 1500ppm để giâm hom cây Phi lao đã đem lại kết quả tốt. Chất kích thích sinh trưởng IBA với nồng độ 1000ppm cho tỷ lệ sống cao nhất 76,7%, NAA với nồng độ 500ppm đạt tỷ lệ sống 67,8%. Ngoài ra IBA nồng độ 1000ppm và NAA 500ppm ảnh hưởng tích cực đến sự sinh trưởng của cây hom Phi lao thông qua các chỉ tiêu theo dõi như: số lượng rễ, chiều dài rễ, chiều dài rễ lớn nhất, đường kính gốc cành hom, chiều cao cành hom.

Từ khóa


Chất kích thích sinh trưởng; giâm hom; Phi laoTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054