CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG NHÁI ĐỐI VỚI MẶT HÀNG THỜI TRANG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Võ Thị Thanh Thương, Nguyễn Thị Thảo

Tóm tắt


Hàng nhái là một trong những vấn đề quan tâm của xã hội hiện nay. Hầu hết các hãng có uy tín, có thương hiệu, được người tiêu dùng ưa chuộng đều có nguy cơ làm nhái hàng hóa. Xét về góc độ kinh tế, hàng nhái gây ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính. Mục tiêu của bài viết này nhằm nhận dạng các nhân tố cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định mua hàng nhái đối với mặt hàng thời trang của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ đó đề xuất các giải pháp hạn chế tiêu dùng hàng nhái làm cơ sở phát triển tiêu đúng hàng chính thống. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 03 nhóm nhân tố (thỏa mãn; thị hiếu; thu nhập) ảnh hưởng đến ý định mua hàng nhái đối với mặt hàng thời trang của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, thị hiếu là nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến ý định mua hàng nhái của họ.

Từ khóa


Ý định mua hàng; hàng nhái; hàng thời trangTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054