NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG MINH CHO NGÔI NHÀ BẰNG SMARTPHONE

Nguyễn Văn Đoài

Tóm tắt


Hiện nay cùng với sự phát triển của xã hội, cuộc sống ngày càng được nâng cao thì việc áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào đời sống ngày càng cần thiết. Sự phát triển của công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quản lý, công nghiêp, nông nghiệp, đời sống, quản lý thông tin... Bài viết này trình bày về việc nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển các thiết bị điện trong nhà từ xa bằng điện thoại di động (ĐTDĐ) thông qua module truyền nhận wifi module ESP8266. Xây dựng phần mềm điều khiển trên ĐTDĐ giúp chúng ta có thể tự động điều khiển và giám sát các thiết bị trong gia đình một cách chủ động và tiện lợi và đặc biệt là ở một khoảng cách xa thông qua hệ thống cơ cấu chấp hành và hệ thống cảm biến.


Từ khóa


Wifi; module; relay; smartphone; thuật toánTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054