NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ NHÂN GIỐNG MỘT SỐ LOÀI HOA HỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH TẠI ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH

Nguyễn Thị Hương Bình

Tóm tắt


Với mục đích xây dựng vườn hoa hồng phục vụ học tập, nghiên cứu và tạo cảnh quan cho Trường Đại học Quảng Bình đồng thời làm cơ sở cho việc nghiên cứu phục hồi, phát triển và đa dạng hóa các giống hoa hồng ở thành phố Đồng Hới. Nghiên cứu này xác định nồng độ Indole-3 Butyric acid (IBA) thích hợp trong nhân giống hoa hồng bằng phương pháp giâm cành. Thí nghiệm được thực hiện với 5 giống trong đó có 3 giống hồng ngoại nhập từ Đà Lạt và 2 giống địa phương. IBA được sử dụng với 2 công thức tương ứng với nồng độ 500 ppm và 1000 ppm. Kết quả thí nghiệm cho thấy, giâm cành hoa hồng có xử lý IBA cho hiệu quả nhân giống cao hơn nhiều so với giâm cành thông thường. Hồng đỏ Pháp, Hồng vàng, Hồng phấn và Hồng đỏ leo nên sử dụng ở nồng độ IBA 1000 ppm để đạt kết quả tốt nhất. Riêng Hồng hường có thể sử dụng IBA ở cả 2 nồng độ 500 ppm và 1000 ppm

Từ khóa


chất điều hoà sinh trưởng; giâm cành; hoa hồng; IBATẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054