ỨNG DỤNG PHÂN BÓN TRONG LÂM NGHIỆP THẾ GIỚI VÀ TRIỂN VỌNG CHO VIỆT NAM

Trần Thế Hùng

Tóm tắt


Phân bón trong lâm nghiệp được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi ở các nước phát triển vào khoảng nửa sau thế kỷ 20 và đã cho thấy tác dụng nhất định. Phân bón  không chỉ làm tăng năng suất lâm phần, mà còn có tác động tích cực lên môi trường, phục hồi và cải thiện đáng kể nguồn dinh dưỡng cho đất, nâng cao tính đa dạng và bền vững cho rừng. Diện tích rừng của nước ta ngày càng tăng lên, nhưng chất lượng rừng lại đang giảm sút, dẫn đến hiệu quả kinh doanh rừng không cao và hệ sinh thái rừng không bền vững. Bài viết nghiên cứu ứng dụng phân bón trong lâm nghiệp, từ đó có thể áp dụng đại trà trên diện rộng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho rừng Việt Nam.

Từ khóa


Lâm nghiệp, lâm phần, phân, đất, dinh dưỡngTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054