ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT XANH CỦA CÁC GIỐNG LÚA MIẾN NGỌT LÀM THỨC ĂN CHO GIA SÚC Ở QUẢNG BÌNH

Đinh Thị Thanh Trà

Tóm tắt


Việc nghiên cứu các giống cây trồng có năng suất cao, phẩm chất tốt và thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay rất cần thiết và được ngành nông nghiệp chú trọng. Nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất của các giống lúa miến ngọt làm thức ăn cho gia súc trong điều kiện khí hậu Quảng Bình, chúng tôi sử dụng 3 giống lúa miến ngọt trồng thử nghiệm là ESV1, Keller và E-Tian. Kết quả cho thấy, cả 3 giống đều thể hiện khả năng sinh trưởng mạnh, cho năng suất cao, thích hợp với điều kiện khí hậu. Năng suất sinh khối cao nhất là ESV1 (151,5 tấn/ha/năm), tiếp đến là giống Keller (140,5 tấn/ha/năm) thấp nhất là giống E-Tian (117 tấn/ha/năm). So sánh giữa các giống lúa miến ngọt thì ESV1 là giống triển vọng nhất trong bộ giống thí nghiệm này, có thể đáp ứng tốt mục tiêu làm thức ăn cho gia súc ở Quảng Bình.


Từ khóa


Lúa miến ngọt; thức ăn cho gia súc; sinh trưởng; năng suất xanhTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054