KHÔNG GIAN MẢNH VỠ QUA TẬP TRUYỆN TRỐN CHẠY CỦA ALICE MUNRO

Dương Thị Ánh Tuyết

Tóm tắt


Là nữ chủ nhân của giải Nobel văn học năm 2013, Alice Munro được xem là cây bút truyện ngắn bậc thầy, một Anton Chekhov của Canada. Bài viết tập trung khai thác kiểu không gian mảnh vỡ như một đặc trưng nghệ thuật độc đáo của Munro qua tập truyện Trốn chạy với hai luận điểm cơ bản: khuynh hướng phi tâm, kỹ thuật đồng hiện, dán ghép.

Từ khóa


Không gian mảnh vỡ; trốn chạy; Alice MunroTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054