NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA TINH DẦU CÂY GIỔI XANH (MICHELIA MEDIOCRIS) Ở TỈNH QUẢNG BÌNH

Lý Thị Thu Hoài, Phạm Mỹ Chinh, Đỗ Quỳnh Như, Trần Thị Phương Thảo

Tóm tắt


Thành phần hóa học tinh dầu lá cây giổi xanh (Michelia Mediocris Dandy) ở Quảng Bình được phân tích bằng phương pháp GC/MS cho thấy  thành phần chính là các hợp chất thuộc loại terpenoid. Trong đó, một số hợp chất có hàm lượng tương đối lớn đã được xác định như: β-pinene (15,86%), Caryophyllene oxide (9,43%), α-pinene (4,92%), (E)-caryophylene (β-caryophylene; (4,40%)... Kết quả thử hoạt tính sinh học của tinh dầu cành cây giổi xanh cho thấy mẫu tinh dầu có hoạt tính kháng khuẩn chọn lọc đối với chủng vi khuẩn Bacillus subtilis. Đặc biệt, mẫu tinh dầu cành và lá cây giổi xanh đều có hoạt tính cao trên cả hai dòng tế bào ung thư KB (ung thư biểu mô) và Hep-G2 (ung thư gan).


Từ khóa


Cây giổi xanh, michelia mediocris, tinh dầu, terpenTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054