PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT PROBIOTIC CỦA VI KHUẨN LACTIC TRONG NEM CHUA HUẾ

Nguyễn Thị Hương Bình

Tóm tắt


Trong số 40 chủng vikhuẩn phân lập đượctcác mẫu nem chua được sản xuất ở thành phố Huế,chúng tôi đã xác định được 30 chủng là vikhuẩn lactic (LAB)với các đặc điểm Gram dương, Catalase âm tínhKết quả định danh sơ bộ cho thấy 30 chủng LAB phân lập thuộc 2 chi là Lactobacillus và Pediococcus.Khảo sát tiềm năng probiotic cho thấy có 4 chủng gồm NH14, NH15, NH36,  NH37 có tiềm năng tốt, tương đối cao về các chỉ tiêu chịu pH 2, chịu muối mật 0,3%, kháng khuẩn và tự kết dính.


Từ khóa


vi khuẩn lacticTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054