GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU TRONG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI

Hoàng Văn Dũng

Tóm tắt


Với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo trong những năm gần đây, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực an ninh , bảo mật, y học, giáo dục... ngày càng phổ biến. Một trong những hướng phát triển mạnh của trí tuệ nhân tạo hiện nay là kỹ thuật học sâu. Nó là một lĩnh vực chuyên sâu trong Machine learning, được ứng dụng để giải quyết các vấn đề thực tế bằng cách khai thác các mạng thần kinh nhân tạo và mô phỏng việc đưa ra các quyết định của con người. Bài viết trình bày một giải pháp ứng dụng kỹ thuật học sâu trong nhận dạng khuôn mặt, nhằm nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật học sâu để xây dựng hệ thống nhận dạng mặt người. Giải pháp sử dụng mạng nơ-ron sâu trong quá trình nhận dạng khuôn mặt mang lại độ chính xác đạt 95,3%, độ chính xác vượt trội hơn từ 8% đến 10% so với các phương pháp truyền thống.

Từ khóa


Kỹ thuật học sâu, nhận dạng mặt người, mạng nơ-ron nhân tạo, mạng nơ-ron tích chậpTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054