NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHATBOT HỖ TRỢ TƯ VẤN DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH SỬ DỤNG MÃ NGUỒN MỞ RASA

Trần Văn Cường, Nông Văn Tùng

Tóm tắt


Các ứng dụng của học máy và trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và đã chứng minh được tính hiệu quả của nó. Các hệ thống chatbot đóng vai trò như là nhân viên hỗ trợ, tư vấn trong các lĩnh vực trợ giúp con người đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một số kết quả của việc xây dựng một hệ thống chatbot hỗ trợ tư vấn thông tin du lịch cho tỉnh Quảng Bình. Mã nguồn mở Rasa đã được sử dụng để xây dựng hệ thống chatbot. Các thực nghiệm trên dữ liệu về hai chủ đề đặt phòng khách sạn và đặt nhà hàng đã chứng minh tính hiệu quả của hệ thống trong việc tư vấn thông tin cho khách du lịch.

Từ khóa


chatbot, tourist guidance; chatbot model; Rasa open sourceTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054